Đâu là Hội thánh thật?

Thứ tư - 27/01/2016 08:32
Hội thánh không phải là một tổ chức xã hội mà người ta nhóm lại để vui chơi. Hội thánh không phải là một cơ quan được thiết lập trên lời truyền khẩu. Hội thánh thật là một hội thánh yêu mến, bảo vệ, bảo tồn, và rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Đâu là Hội thánh thật?
Hiện nay, có hơn 1.800 tôn giáo khác nhau trong nước Mỹ, và hội nào cũng tuyên bố mình có lẽ thật, mặc dù họ có những giáo lý mâu thuẫn nhau. Làm sao một người bình thường có thể phân biệt được hội nào là trúng, hội nào là trật? Sau đây là một nguyên tắc chắc chắn để tìm hội thánh thật: Bạn không đi nhà thờ để tìm lẽ thật. Bạn tìm lẽ thật trước, rồi đi tìm hội thánh thực hành lẽ thật đó sau.

Trong I Ti-mô-thê 3:15, sứ đồ Phao-lô đưa ra một định nghĩa rõ ràng nhất về hội thánh như vầy, “Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật”.

Hội thánh không phải là một tổ chức xã hội mà người ta nhóm lại để vui chơi.

Hội thánh không phải là một cơ quan được thiết lập trên lời truyền khẩu.

Hội thánh thật là một hội thánh yêu mến, bảo vệ, bảo tồn, và rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tom Milner tóm tắt ý tưởng trên như sau, “Chỉ có một câu cần hỏi, hội thánh nào là thật… Khi trả lời được câu hỏi này, ngay lập tức bạn giải quyết được mọi sự tranh luận tôn giáo” (The End of Religious Contro-versy, tr.95).

Bạn tự hỏi, “Tại sao Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta có thể nhận diện rõ ràng hội thánh Chúa trong ngày cuối cùng?” Có chứ. Đức Chúa Trời cho chúng ta sự hướng dẫn, với những đặc điểm rõ rệt để nhận ra hội thánh thật. Hội thánh này bắt đầu từ hội thánh Đấng Christ thiết lập thời các sứ đồ, trải qua các thời đại và vẫn còn tồn tại cho tới ngày Chúa tái lâm. Sau đây là mười đặc điểm của hội thánh thật.

1. Hội Thánh Thật Tôn Vinh Đấng Christ

Người Việt Nam theo nhiều tôn giáo khác như Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Mormon, Tin Lành, Công giáo V. V. Một số giáo phái không dạy về thần của Đức Chúa Giê-su. Công-vụ Các Sứ-đồ 4:12 nói rằng Đấng Christ là Cứu Chúa duy nhất, là nguồn của sự rỗi. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào ; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”. I Giăng 4:2, 3 nói, “Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-su Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-su, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ”.

2. Hội Thánh Thật Làm Phép Báp-têm Theo Gương Đấng Christ

Lời nói cuối cùng của một người lúc nào cũng quan trọng. Ma-thi-ơ 28:19, 20 ghi chép những lời cuối cùng của Đức Chúa Giê-su truyền cho các môn đồ, “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi… ”

Phép báp-têm của Kinh Thánh là phép báp-têm bằng cách dìm mình xuống nước đối với những người đủ tuổi và sau khi nghiên cứu Kinh Thánh. Đây là dấu của hội thánh thật. Chính Đức Chúa Giê-su cũng chịu phép báp-têm bằng cách dìm mình tại sông Giô-đanh (Mác 1:9).

3. Hội Thánh Thật Dạy Về Sự Chết Như Đấng Christ Dạy

Vong hồn hiện thuyết được nhiều giáo hội tin, từ sự hiện hồn của những người đã chết tới nhóm Thời Đại Mới có “đồng tử” nói chuyện với người chết. Đức Chúa Trời truyền xử tử những người làm đồng cốt hay bói khoa vì Ngài biết ma quỷ sẽ hướng dẫn người ta đi sai đường lạc lối (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18; Lê-vi Ký 20:6, 27; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12).

Lời dạy dỗ trong Kinh Thánh là người chết ngủ, không biết gì hết cho tới ngày phục sinh, hoàn toàn trái ngược với vong hồn hiện thuyết (Giăng 11:11-14; Ê-phê-sô 5:14; Truyền-đạo 9:5; Thi-thiên 6:5; 13:3; 37:10, 20).

4. Hội Thánh Thật Tin Nơi Kinh Thánh

Trong thời gian các sứ đồ còn sống, hội thánh đứng vững vàng và theo lẽ thật. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã nói trước, “Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu” (Công-vụ Các Sứ-đồ 20:19). Đạo Chúa đã bị đàn áp ngay trong thời các sứ đồ. Sau đó, trong mười mấy thế kỷ, Kinh Thánh bị cấm đoán, những người đọc Kinh Thánh thì bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn, chém đầu hoặc bị đốt trên giàn hỏa. Lời Đức Chúa Trời thật chính xác.

Ngày nay Kinh Thánh đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ. Hội thánh thật đã đặt Kinh Thánh làm mực thước duy nhất cho đức tin và cách hành đạo của mình (Thi-thiên 119:105;Giăng 5:39, II Ti-mô-thê 3:16).

5. Hội Thánh Thật Giữ Các Điều Răn Của Chúa

Khải-huyền 12:17 nói, “Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-su”.
Đây là sự miêu tả của Chúa về hội thánh thật của Ngài.

Mới xem qua, bạn thấy rằng hầu hết các hội thánh hợp với sự miêu tả này. Nhưng xét kỹ hơn, có phải tất cả các hội thánh ngày nay đều “giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” không? Hay họ chỉ giữ mười điều răn của Ngài ngoài miệng? Hoặc họ chỉ giữ tám hoặc chín điều? Điều răn thứ hai cấm thờ hình tượng; nhưng nhiều người thường quỳ gối trước các tượng bằng gỗ, bằng vàng, bằng đất để thờ lạy, cầu xin.

Điều răn thứ tư có lẽ là điều răn bị quên lãng nhiều nhất. Điều răn này dạy chúng ta, “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).

Hãy xem bất cứ cuốn tự điển nào, bạn sẽ thấy ngày chót của tuần lễ là ngày thứ Bảy, chứ không phải ngày thứ Nhất. Hãy nhớ rằng một trong những đặc tính của hội thánh thật là giữ các điều răn của Chúa, tất cả mười điều răn, gồm cả điều răn thứ tư, dạy chúng ta giữ ngày thứ Bảy làm ngày thánh. Phần đông các hội thánh cải cách đồng ý về chín điều răn, nhưng họ không đồng ý về điều răn thứ tư. Hồi thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời giữ tất cả mười điều răn của Ngài.

Sứ đồ Giăng nhấn mạnh, “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người” (I Giăng 2:4).

Sứ đồ Gia-cơ khi nói về mười điều răn, cũng nói, “Người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy” (Gia-cơ 2:10).

6. Hội Thánh Thật Có Thần Linh Tiên Tri

Khải-huyền 12:17 nêu lên một đặc điểm khác của hội thánh thật, “có lời chứng của Đức Chúa Giê-su.” Điều này nghĩa là gì? Khải-huyền 19:10 nói rằng, “lời chứng của Đức Chúa Giê-su là đại ý của lời tiên tri [thần linh tiên tri]

Hội thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời được những sự ban cho của Đức Thánh Linh gồm có thần linh tiên tri. Ơn nói tiên tri là một trong những dấu hiệu của hội thánh thật.

Trong I Cô-rinh-tô 1:5-7, sứ đồ Phao-lô miêu tả hội thánh của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng như vầy, “Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho… như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào”.

Ê-phê-sô 4:11 dạy rằng, “Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri…” Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm được Chúa ban cho một tiên tri để hướng dẫn dân sự Ngài trong ngày cuối cùng, ơn tiên tri này được thể hiện qua chức vụ của bà Ellen G. White.

7. Một Hội Thánh Xuất Hiện Sau Năm 1798

Khải-huyền 12 miêu tả sự tranh chiến giữa Đấng Christ và Sa-tan. Bị đại bại nơi thập tự giá, Sa-tan đổ dồn sự giận dữ của nó trên hội thánh mà Đấng Christ đã thiết lập. Mấy chục năm sau khi Chúa bị đóng đinh, hàng ngàn Cơ Đốc nhân bị tử vì đạo nơi các hí trường La Mã, nơi ngục tối và trong các chỗ ẩn náu nơi rừng sâu.

Lúc đầu thì chính quyền La Mã khởi sự bắt bớ các tín đồ mà thôi. Nhưng sau khi các sứ đồ qua đời, tà thuyết lần lần xâm nhập hội thánh. Từ thế kỷ thứ hai, thứ ba, và thứ tư các nhà lãnh đạo trong hội thánh bắt đầu thay đổi những lẽ thật của Kinh Thánh. Nhiều giáo lý và cách hành đạo ngoại giáo được chấp nhận vào hội thánh. Khi những Cơ Đốc nhân trung thành với Chúa phản đối sự bại hoại này, thì họ bị các chức viên hội thánh bắt bớ.

Khải-huyền 12:6,14 có nói về hội thánh của Chúa bị bắt bớ.

Trong thời Trung cổ, hội thánh thật bị quyền thế của một nhà lãnh đạo tôn giáo lớn đàn áp, phải trốn tránh trong đồng vắng.

Trong Thời kỳ Hắc Ám, hàng triệu Cơ Đốc nhân bị đàn áp tàn nhẫn vì họ muốn giữ sự thuần túy của tín lý Kinh Thánh. Họ thà chết còn hơn là thỏa hiệp đức tin mình. Sự áp chế của một Giáo hội lớn kéo dài hơn 12 thế kỷ. Các sử gia ước lượng khoảng 50 triệu Cơ Đốc nhân trung thành bị tử vì đạo. Lời tiên tri này được ứng nghiệm trong thời gian 1.260 năm bắt bớ đạo từ năm 538 sau Chúa tới năm 1798.

Năm 1798 quyền thế của một nhà lãnh đạo tôn giáo lớn mất thế lực vì cuộc cách mạng Pháp. Khi thời gian 1.260 năm bắt bớ đạo đã qua, hội thánh thật lại xuất hiện trong thế gian để hoàn thành sứ mạng cuối cùng. Sau năm 1798 Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm xuất hiện. Đây chính là Hội Thánh thật giữ đúng lẽ thật của Kinh Thánh.

8. Một Hội Thánh Chú Trọng Về Sức Khỏe

Hội thánh thật không những dạy dân chúng biết về Phúc Âm, mà còn dạy họ bỏ những thói quen tai hại ảnh hưởng đến sức khỏe để sống đời lành mạnh.

Hội thánh thật của Đức Chúa Trời chú trọng đến y tế truyền giáo, khẩn thiết thúc giục dân chúng dâng thân thể mình làm “của lễ sống và thánh” (Rô-ma 12:1).

Hội thánh thật cũng khuyên họ bỏ uống rượu, hút thuốc, ma túy, và những thức ăn không thanh sạch (I Cô-rinh-tô 3: 16, 17; 6:19, 20; 10:31).

9. Hội Thánh Thật Có Sứ Mạng Toàn Cầu

Hội thánh thật của Chúa có một mục đích duy nhất là thực hiện được sứ mạng toàn cầu.

Hội thánh thật của Chúa rao giảng sứ điệp về sự cứu rỗi của Chúa trên khắp thế giới (Ma-thi-ơ 28:19, 20).

Hội thánh thật của Đức Chúa Trời sẽ rao giảng lời cảnh cáo cuối cùng cho dân cư trên thế gian.

Tóm lại, sứ mạng này gồm trong sứ điệp Ba thiên sứ: (a) giờ phán xét đã đến; (b) ngày thứ Bảy Sa-bát; (c) sự sụp đổ của Ba-by-lôn; và (d) dấu con thú (Khải-huyền 14:6-11).

10. Hội Thánh Thật Rao Giảng Sự Chúa Tái Lâm

Đức Chúa Trời có một sứ điệp khẩn cấp cho chúng ta ngày nay, đó là chức vụ dọn đường cho Đấng Christ tái lâm. Hội thánh thật tin tưởng và rao truyền về sự Đức Chúa Giê-su sắp tái lâm. Biến cố trọng đại này là niềm hy vọng duy nhất cho thế gian và là “sự trông cậy hạnh phước” của hội thánh (Tít 2:13).

KẾT LUẬN:

Trong thế giới ngày nay, hội thánh nào hội đủ mười đặc điểm trên? Chỉ có một hội thánh duy nhất. Đó là Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Hội thánh này xuất hiện khoảng năm 1844, rao giảng sự vâng giữ Mười Điều Răn, có ơn Thần Linh Tiên Tri, và rao truyền sứ điệp cảnh cáo cuối cùng cho mọi người.

Kinh Thánh dạy những người thuộc hội thánh còn sót lại sẽ được đóng ấn trước khi Chúa phục lâm (Khải-huyền 7:1-4). Bạn có muốn ở trong số những người “giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Giê-su” chăng?

Khi một người hết lòng kính mến Chúa, biết được hội thánh thật thì liền vâng lời Chúa gia nhập hội thánh Ngài. Chúa phán, “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta” (Giăng 10:27).

Chúa đang kêu gọi bạn. Bạn có sẵn sàng đáp lời Chúa không?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm - Họ là ai? Họ tin gì? Họ làm gì?

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm là gì? Giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm là ai? Họ tin gì và làm gì? Giải đáp được những câu hỏi trên chúng ta có thể hiểu được một cách tổng quát và đơn giản. Danh xưng “Cơ Đốc Phục Lâm” (Seventh-day Adventist) có hai ý nghĩa: Tin Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại. Thờ phượng...

FB
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây