Sach Mathio  8

PHI-E-RƠ VÀ ĐÁ (Bài Học 8, 14 Tháng 5 – 20 Tháng 5)

 •   20/05/2016 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0

Tuần này chúng ta sẽ học thêm về những câu chuyện của Đức Chúa Giê-su. Chúng ta cũng sẽ tập trung vào Phi-e-rơ và cách Phi-e-rơ hành động đối với công việc của Đức Chúa Giê-su khi Ngài tiến tới sự chết trong chương trình từ “muôn đời về trước.”

Sach Mathio  7

CHÚA CỦA NGƯỜI DO THÁI VÀ DÂN NGOẠI (Bài Học 7, 7 Tháng 5 – 13 Tháng 5)

 •   14/05/2016 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Như cả Kinh Thánh cho thấy Y-sơ-ra-ên không phải là dân duy nhất Đức Chúa Trời quan tâm đến. Lý do Chúa đã chọn Y-sơ-ra-ên vì qua họ, Ngài có thể ban phước cho tất cả mọi dân trên trái đất. Đó là qua Y-sơ-ra-ên, và qua Đấng Mê-si của họ mà Đức Chúa Trời đến với cả thế giới. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút về sự tiếp cận của Chúa với tất cả những người cần sự cứu rỗi.

Sach Mathio  6

YÊN NGHỈ TRONG ĐẤNG CHRIST (Bài Học 6, 30 Tháng 4 –> 6 Tháng 5)

 •   01/05/2016 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0

Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu sách Ma-thi-ơ. Chúng ta sẽ xem xét một số những sự bất đồng về cách giữ ngày Sa-bát. Sau đó, chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời của Đức Chúa Giê-su một thí dụ về sự giữ ngày Sa-bát. Luật pháp bày tỏ bản tính (suy nghĩ; cảm xúc; hành động) của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-su đích thân giữ luật đó. Vì vậy, qua sự học hỏi về việc Ngài giữ điều răn thứ tư và những điều Ngài dạy về điều răn đó, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về bản tính của Đức Chúa Trời. Và, quan trọng hơn, chúng ta có thể học hỏi để bày tỏ bản tính đó trong đời sống của mình.

Sach Mathio  5

TRẬN CHIẾN HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH (Bài Học 5, 23 Tháng 4 –> 29 Tháng 4)

 •   26/04/2016 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0

Thật ra, cuộc thiện ác đấu tranh (cuộc chiến đấu giữa Đấng Christ và Sa-tan) đang xảy ra xung quanh chúng ta. Cuộc chiến này đang diễn ra cách vô hình trong hậu trường của thế giới mà chúng ta kinh nghiệm mỗi ngày. Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu các đoạn trong sách Ma-thi-ơ (và các sách khác) giúp bày tỏ các lực lượng vô hình và cách chúng ảnh hưởng đến đời sống và sự lựa chọn của chúng ta.

Sach Mathio  4

“HÃY ĐỨNG DẬY MÀ ĐI!” ĐỨC TIN VÀ SỰ CHỮA LÀNH (Bài Học 4, 16 Tháng 4 –> 22 Tháng 4)

 •   18/04/2016 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0

Hãy coi những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta! Nhưng chương trình cứu rỗi không bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật và sự chết. Hãy suy nghĩ về các câu chuyện chữa lành, cả về thuộc thể và thuộc linh. Có những bài học quan trọng nào về đức tin chúng ta có thể học được từ các chuyện này? 

Sach Mathio  3

BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (Bài Học 3, 9 Tháng 4 –> 15 Tháng 4)

 •   13/04/2016 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

Bài Giảng Trên Núi là bài giảng hùng hồn nhất từng được rao giảng. Lời của Đức Chúa Giê-su đã ảnh hưởng sâu xa đến thính giả của Ngài và trong tương lai, tất cả những ai nghe cũng sẽ thay đổi cuộc sống của họ.  Nhưng chúng ta không chỉ lắng nghe bài giảng này. Thay vào đó, chúng ta cũng phải làm cho bài giảng này trở thành một phần quan trọng trong đời sống của mình. Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu những gì Đức Chúa Giê-su đã dạy trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5–7). Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu những gì Đức Chúa Giê-su đã nói trong Ma-thi-ơ 13 về việc sử dụng lời của Ngài trong đời sống của chúng ta.


Các tin khác

Sứ mạng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm

Sứ mạng của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, là rao giảng tin lành đời đời cho mọi người dựa trên nền tảng của Sứ điệp Ba Thiên Sứ trong Khải huyền 14:6-12. Sứ mạng của Chúa Jêsus Christ buộc chúng ta phải dẫn dắt người khác đến tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi cho cá nhân họ, gắn bó với hội thánh...

FB
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây