Năng lực để hoàn thành công việc (Bài 1 - Bồi Linh - 2015)

Thứ tư - 27/01/2016 04:09
Đây là mạng lệnh đến từ chính Chúa Giê-su, như đã được ban cho trong Khải huyền 14. Đây là nhiệm vụ cho dân sự còn sót lại của Ngài, không phải giao cho một ai khác.
Bài 1 - Bồi Linh - 2015
Bài 1 - Bồi Linh - 2015
Bài 1
NĂNG LỰC ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
LOAN BÁO SỨ ĐIỆP BA THIÊN SỨ
 
Mục sư Hội trưởng TED N. C. WILSON
 
Chúng ta đang sống trong thời điểm thật tuyệt diệu. Những ai đang dò theo lời tiên tri và những sự kiện ghi trong Kinh Thánh dù ở trong hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm hoặc ở ngoài hội thánh đều nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện những điều lạ thường. Tôi hết lòng tin tưởng Chúa Giê-su sắp trở lại! Trong khi không ai có thể nói trước ngày giờ cụ thể nào, thì chúng ta đã có những dấu hiệu trong Kinh Thánh chỉ cho biết thời điểm trước khi Chúa trở lại và thời điểm đó chính là lúc này!
 
Như chúng ta đã biết, Kinh Thánh và Thần Linh Tiên Tri kêu gọi sự biến cải và phục hưng, điều này có nghĩa là làm theo lời chỉ dạy của Chúa để chuẩn bị đón nhận cơn mưa cuối mùa (tức là ơn Đức Thánh Linh tuôn đổ) như đã được báo trước trong Giô-ên đoạn 2, Ô-sê đoạn 6 và Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Lời chỉ dạy của Ngài đã được ghi chép chi tiết trong 2 Sử ký 7:14. Khi Ngài phán: "nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." - là Ngài đang nói điều đó với chúng ta ngày nay.
 
Khi bản thân chúng ta nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, hạ mình trước mặt Chúa, khẩn thiết cầu xin sự dẫn dắt của Ngài, tìm kiếm Lời Chúa và từ bỏ những dự tính của riêng mình để Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật, thì Ngài sẽ nghe, sẽ tha thứ và chữa lành cho chúng ta. Ngài sẽ đem chúng ta vào trong mối quan hệ gắn bó với Ngài hơn, nhờ đó chúng ta có thể hoàn thành công việc của Ngài trên thế gian này. 
 
Hãy cầu nguyện như anh chị em chưa từng cầu nguyện như thế trước đây. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta thay đổi và khôi phục lại mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài, nhờ đó chúng ta sẽ sẵn sàng rao báo lời tiên tri mà Ngài đã giao phó cho chúng ta là hội thánh còn sót lại của Ngài. Sự hiểu biết về lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên và Khải-huyền giúp gắn kết các điểm về thần học lại với nhau, giúp chúng ta nhận ra mục đích và một viễn cảnh rõ ràng về sứ mạng của chúng ta trên toàn thế giới. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta chia sẻ sứ điệp ba thiên sứ trong Khải-huyền đoạn 14 ngay bây giờ. Nếu có thời điểm nào để cho thế giới hiểu được sứ điệp có một không hai về lời tiên tri của người Cơ-Đốc Phục-Lâm, thì đó chính là lúc này.
 
Đón Nhận - Tin Tưởng - Khôi Phục (Phục Hưng)
 
Tuy nhiên, để rao báo sứ điệp nầy, chúng ta phải là người “hấp thụ” chúng trước tiên. Bằng cách đón nhận, tin tưởng và được phục hưng từ chính những sứ điệp đó. Làm thế nào để những sứ điệp đặc biệt này phục hưng chúng ta?
 
Sứ điệp thay đổi chúng ta khi chúng ta hấp thụ chúng. Các sứ điệp tràn đầy sự sáng và khi chúng trở thành một phần trong con người chúng ta, chúng tỏa sáng từ chúng ta đến với người khác giống như một ngọn đèn. Khi chúng ta hiểu được những sứ điệp này chân thật đến mức nào và vì chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ muốn chia sẻ lẽ thật đã biến đổi cuộc đời mình với những người khác.
 
Đây là mạng lệnh đến từ chính Chúa Giê-su, như đã được ban cho trong Khải huyền 14. Đây là nhiệm vụ cho dân sự còn sót lại của Ngài, không phải giao cho một ai khác.
 
Chúng ta được nói đến trong Những Lời Chứng Dành Cho Hội Thánh (sách của bà White) như thế này "trong một ý nghĩa đặc biệt, những người Cơ-Đốc Phục-Lâm được xếp đặt vào thế giới này như những người bảo vệ và là người mang đến ánh sáng. Họ được giao nhiệm vụ cảnh báo lời cuối cùng cho thế gian hư mất. Họ tỏa ánh sáng diệu kỳ từ Lời Đức Chúa Trời trên mọi người. Họ được giao cho công việc vô cùng quan trọng: loan báo sứ điệp của thiên sứ thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Không có công việc nào quan trọng đến như vậy. Họ không cho phép bất cứ điều gì khác làm xao lãng sự tập trung của họ."
 
Sứ Điệp Ba Thiên Sứ
 
Những tín hữu Cơ-Đốc Phục-Lâm buổi ban đầu đã giảng sứ điệp Chúa sẽ trở lại vào năm 1844. Họ đã phải đối diện với Sự Thất Vọng Lớn như lời tiên tri trong Khải huyền đoạn 10. Tuy nhiên công việc của họ vẫn chưa hoàn tất. Có thêm một sứ điệp mà Chúa muốn họ nói cho cả thế giới biết. Sứ điệp này được chia ra làm ba phần và được viết ra trong Khải huyền 14:6-12.
 
Sứ điệp thứ nhất: Sứ điệp của thiên sứ thứ nhất (Khải huyền 14: 6, 7) loan báo về tin lành đời đời, sự cứu rỗi đến từ sự công bình và ân điển của Đấng Cơ-Đốc - Quyền năng thánh hóa và bào chữa của Ngài. Thiên sứ thông báo giờ phán xét đã đến và kêu gọi mọi người quay lại sự thờ phượng đúng đắn đối với Đức Chúa Trời và nhìn nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa.
 
Mỗi người khi theo lời kêu gọi 'Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa' tự động có trách nhiệm tuân giữ ngày tôn vinh công cuộc sáng tạo của Chúa. Là vật thọ tạo, chúng ta không thể tôn vinh Đấng Tạo Hóa trong khi từ chối điều răn - Hãy tuân giữ ngày Sa-bát thánh là ngày thứ bảy trong tuần lễ - là ngày mà chính Đức Chúa Trời biệt riêng ra để kỷ niệm sự sáng tạo của Ngài.
 
Vào thời điểm bất an ngay trước khi Chúa Giê-su trở lại, ngày Sa-bát thứ bảy sẽ là vấn đề chính gây ra xung đột. Bà Ellen White viết, "Ngày Sa-bát sẽ là sự thử thách lớn về lòng trung thành, vì nó là một điểm của lẽ thật, đặc biệt được tranh cãi. Khi sự thử thách cuối cùng được đặt lên trên mọi người, lúc bấy giờ, đường phân cách giữa những ai phục vụ Chúa với những ai không phục vụ Ngài sẽ được vạch ra."
 
Để thờ phượng Chúa là Đấng Tạo Hóa nghĩa là phải sẵn sàng từ bỏ những lý thuyết sai lầm về nguồn gốc của sự sống, kể cả thuyết tiến hóa. Chúng ta không thể tin vào thuyết hữu thần hay thuyết tiến hóa tự nhiên, trong khi bảo rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng trời đất và muôn vật trong đó. Hãy vững vàng trong niềm tin về sự tạo dựng thế gian của Chúa bằng Lời Nói của Ngài trong sáu ngày tiếp liền nhau và khép lại tuần lễ đó bằng một ngày Sa-bát tuyệt diệu mà chúng ta đang vui hưởng mỗi ngày thứ bảy.
 
Sứ điệp thứ hai: Sứ điệp của thiên sứ thứ hai được tìm thấy trong Khải huyền 14:8, loan báo về sự sụp đổ của Ba-by-lôn. Sứ điệp này lần đầu tiên được trình bày là vào mùa hè năm 1844. Bởi vì sự thông báo này theo thứ tự thời gian của lời tiên tri là giảng về sự phán xét. Và bởi vì các hội thánh mà sứ điệp này nói đến đã có một thời rất tinh sạch. Ba-by-lôn ở đây ám chỉ đến các hội thánh đã từ chối lời cảnh báo về sự phán xét.
 
Sứ điệp thứ hai "Ba-by-lôn đã đổ rồi!" được nhắc lại trong Khải huyền 18:1-4. Dân sự Đức Chúa Trời còn ở trong Ba-by-lôn, được kêu gọi hãy ra khỏi nơi ấy để họ không phải dự phần tội lỗi cũng như tránh những tai họa sẽ đổ xuống trên nó. Vì vậy, Ba-by-lôn được cấu thành từ những hội thánh dạy nhiều điều sai lạc do hội thánh thời Trung Cổ truyền lại.
 
Sứ điệp thứ ba: Sứ điệp của thiên sứ thứ ba được tìm thấy trong Khải huyền 14:9-11, sứ điệp này chứa đựng một lời cảnh báo rõ ràng: Đừng thờ phượng con thú cùng tượng nó hoặc chịu lấy dấu con thú. Ai làm thế sẽ bị hủy diệt. Nội dung của sứ điệp thứ ba dựa trên lời tiên tri ở đoạn trước đó, Khải huyền 13. Con thú tượng trưng cho hội thánh bội đạo. Con thú thứ nhì trong đoạn này tượng trưng cho Hoa Kỳ. Sự giải thích về những con thú được ghi ở trang 443 trong quyển Cuộc Tranh Chiến Lớn (Thiện Ác Đấu Tranh).
 
Chúng ta rất biết ơn khi được sống trong những quốc gia có sự bảo đảm về quyền tự do tín ngưỡng, trong đó có Hoa Kỳ. Tuy nhiên theo như lời tiên tri trong Kinh Thánh, sắp tới đây khi sự tự do tín ngưỡng sẽ bị thu hẹp lại, hội thánh sẽ bị chính quyền kiểm soát và chính phủ sẽ ban hành pháp luật nhằm thỏa đáp ý muốn của các hội thánh bội đạo. Dấu của con thú - tuân giữ một ngày khác hơn ngày Sa-bát thứ bảy - là một thể chế công bố một cách rõ ràng quyền của con thú. Một hội thánh theo thế tục một cách trắng trợn đã khoe khoang rằng nó đã đổi ngày Sa-bát thứ bảy được tạo lập từ chương trình Tạo Thế sang ngày Thứ Nhất – tức là Chủ nhật. Các hội thánh khác cho rằng họ thờ phượng vào ngày Thứ Nhất như là một lễ kỷ niệm sự phục sinh của Đấng Cơ-Đốc. Không có một sự xác nhận nào về điều này được tìm thấy trong Kinh Thánh. Như vậy, việc công nhận quyền của Đấng Tạo Hóa đã bị loại bỏ.
 
Ảnh Hưởng Mạnh Mẽ
 
Các nhà lãnh đạo tôn giáo bội đạo sẽ không thể bác bỏ chứng cớ của Kinh Thánh về tính quan trọng và thánh khiết của ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát, điều này khiến họ đầy tức giận. Hậu quả là những người giữ ngày Sa-bát sẽ bị ngược đãi và bị giam cầm. Giữa mọi biến cố này, việc công bố sứ điệp thứ ba sẽ có một ảnh hưởng từ trước đến nay chưa từng thấy. Người ta sẽ thấy những lời tiên tri trong Đa-ni-ên, Ma-thi-ơ, Lu-ca, Khải-huyền và những sách khác trong Kinh Thánh đang được ứng nghiệm như những gì mà những người giữ điều răn đã nói. Sự hình thành hình tượng của con thú và việc ban hành đạo luật ngày Thứ Nhất – (chủ nhật) sẽ dẫn đến sự hủy hoại trong đất nước Hoa Kỳ cũng như quốc tế.
 
Những ai bám chặt vào Đấng Cứu Chuộc và không chối bỏ lẽ thật trong sứ điệp của ba thiên sứ nhận thức được rằng họ có bổn phận phải đi trình bày những sứ điệp này và để kết quả cho Đức Chúa Trời lo liệu. Chúng ta đọc thấy rằng "gương mặt họ sáng rực lên và sẽ đi từ nơi này đến nơi kia loan báo sứ điệp từ thiên đàng... Phép lạ sẽ được thực hiện, người bệnh sẽ được chữa lành, những dấu hiệu và điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho những người tin Chúa... Nhờ đó cư dân trên đất sẽ được đem đến nơi ơn phước".
 
Một Tương Lai Kỳ Thú
 
Những người nghiên cứu Kinh Thánh sách Đa-ni-ên và Khải huyền học biết những điều kỳ thú sẽ xảy ra, để có được điều này tôi và quý ông bà anh chị được kêu gọi hỗ trợ, bằng cách loan báo các sứ điệp mạnh mẽ nhằm hoàn thành công việc lớn lao của Đức Chúa Trời! Chỉ cần hoàn toàn tin cậy vào Chúa Giê-su và sự công bình của Ngài, cùng quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có thể thực hiện bất cứ việc gì! Chúa đang chuẩn bị cho tôi và quý ông bà anh chị một điều lạ thường, chẳng bao lâu sẽ xảy ra - Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ cơn mưa cuối mùa - nhờ đó chúng ta sẽ được phục hưng và sẵn sàng loan báo sứ điệp diệu kỳ của ba thiên sứ một cách can đảm, mạnh dạn!
 
Đức Chúa Trời đang thay đổi tấm lòng của những ai lắng nghe sứ điệp tiên tri kỳ diệu này, họ cần quyết định vì Đấng Cơ-Đốc. Thật ơn phước khi chia sẻ sứ điệp tiên tri này và hạ mình cầu xin Chúa phục hưng, biến đổi nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh.
 
Chúng Ta Có Sẵn Sàng Chưa?
 
Là những người tin vào lời tiên tri, tin vào sự công bình của Đấng Cơ-Đốc và tin vào sự tái lâm sắp đến của Chúa, chúng ta có sẵn sàng lập lại sự hứa nguyện với Đấng Cơ-Đốc bằng cách bước theo gương Chúa cảnh báo thế giới và chia sẻ tình yêu Ngài không? Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ sứ điệp đặc biệt của lời tiên tri của ba thiên sứ không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa sử dụng trong những ngày cuối cùng của lịch sử thế giới, sẵn sàng chia sẻ sứ điệp cuối cùng về sự cứu chuộc, tình yêu và sự phán xét của Ngài một cách trìu mến và đầy tác động không? 
 
Vậy thì trước hết, chính mỗi người trong chúng ta hãy đón nhận và tin vào các sứ điệp này. Hãy để những lời này phục hưng và biến đổi chúng ta, nhờ đó ánh sáng của lẽ thật qua chúng ta sẽ chiếu sáng vào thế giới tăm tối này.
 
Một ngày rất gần chúng ta nhìn lên bầu trời sẽ thấy một đám mây đen, nhỏ khoảng bằng nửa bàn tay. Đám mây đó sẽ lớn dần, lớn dần lên, càng lúc càng chói sáng hơn. Hàng triệu thiên sứ tạo thành đám mây kỳ diệu đó, phía trên đám mây có một chiếc cầu vồng rực rỡ còn bên dưới thì có sấm chớp. Ở ngay chính giữa đám mây lạ thường ấy là Đấng mà chúng ta mong đợi: Đấng Cứu Thế là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-su, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Ngày ấy rồi sẽ đến!
 
Nếu ông bà anh chị em muốn hạ mình đầu phục Chúa, là Đấng đã truyền thần hứng để viết sách Đa-ni-ên và Khải huyền, Đấng đã mời gọi chúng ta hãy thức tỉnh, phục hưng và rao báo sứ điệp của ba thiên sứ, là Đấng có thể giải cứu chúng ta nhờ áo công bình của Ngài và quyền năng thánh hóa để chúng ta càng ngày càng giống Ngài hơn - nếu chúng ta muốn xin Chúa sử dụng chúng ta để chia sẻ sứ điệp tiên tri trong thời điểm trọng yếu cuối cùng của lịch sử địa cầu... thì ngay lúc này, tôi mời gọi ông bà anh chị em bất kể là đang ở đâu, hãy cúi đầu và lập lại lời hứa nguyện với Đấng Cơ-Đốc, cầu xin Chúa phục hưng ông bà anh chị em nhờ vào sự hiểu biết và đón nhận sứ điệp của ba thiên sứ. Sau đó hãy cầu xin Chúa cho ông bà anh chị em có được lòng can đảm và sức mạnh để chia sẻ ba sứ điệp khiến cả thế giới phải kinh ngạc.
 
Kìa Chúa Đến!
 
Câu Hỏi Thảo Luận:
  1. Sống kiên nhẫn chờ đợi Chúa tái lâm nghĩa là gì?
  2. Tại sao ngày Sa-bát là "sự thử thách lớn về lòng trung thành" trong thời kỳ cuối cùng? Có phải điều răn thứ tư là điều răn quan trọng nhất?
  3. Chúng ta nên tập trung vào điều gì khi chúng ta biết trước không còn bao lâu nữa Chúa sẽ trở lại? Phát triển mối tương giao giữa ta với Chúa? Giúp đỡ người khác? Nghiên cứu giáo lý Kinh Thánh? Xin hãy giải thích.
 
========
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN - BÀI BỒI LINH - 2015
PHỤC HƯNG VÀ SỰ TÁI LÂM CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
 
Tác giả: Ted N. C. Wilson
Gerald và Chantal Klingbeil
 
Chuyển ngữ: Trần Thị Phương Mai
 
Liên kết tải file:
PDF:https://www.facebook.com/groups/tinhuu.codocphuclam/1024977184189462/
Epub: https://www.facebook.com/groups/tinhuu.codocphuclam/1024977917522722/
Google Book:
https://books.google.com.vn/books?id=qov_CgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=vi&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm - Họ là ai? Họ tin gì? Họ làm gì?

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm là gì? Giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm là ai? Họ tin gì và làm gì? Giải đáp được những câu hỏi trên chúng ta có thể hiểu được một cách tổng quát và đơn giản. Danh xưng “Cơ Đốc Phục Lâm” (Seventh-day Adventist) có hai ý nghĩa: Tin Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại. Thờ phượng...

FB
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây